การประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารบ้านพักอิสระ บช.ส. ครั้งที่ 4/2560

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2560) เวลา 9.00 น.
พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง รองผบช.ส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารบ้านพักอิสระ บช.ส. ครั้งที่ 4/2560 ณห้องประชุม 3 ชั้น 1 อาคาร 2 ตร.