การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ครั้งที่ 11/2560

วันนี้ (9 ส.ค.60) เวลา 14.00 น.
พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง รอง ผบช.ส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 1 อาคาร 2 ตร.