การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ บช.ส. ครั้งที่ 6/2560

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2560) เวลา 10.15 น.
พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง รอง ผบช.ส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ บช.ส. ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 1 อาคาร 2 ตร