กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนพฤษภาคม

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2560) เวลา 14.30 น.
ข้าราชการตำรวจกองบัญชาการสันติบาลเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning ที่บริเวณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคาร 1 ตร.