นักกีฬาฟันดาบชาย บช.ส. ได้เหรียญทองกีฬา ตร.

ทีมฟันดาบ บช.ส. มาแข่งกีฬาภายใน ตร
ผลการแข่งขันได้ 1 ทอง จาก พ.ต.ท.เสริมมิตร ประเภท ฟอยล์บุคคลชาย