บก.อก.บช.ส. เข้ารับการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30น.
พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบก.อก.บช.ส. นำข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.บช.ส. เข้ารับการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ อาคาร 6 ตร.