ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตของงาน (Terms of Reference)

21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง รอง ผบช.ส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตของงาน (Terms of Reference)ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 1 อาคาร 2 ตร.