ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบุคคลต่างด้าวที่มีความประสงค์ขอดำเนินการเกี่ยวกับสัญชาติของกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ครั้งที่ 7/2560

12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง รอง ผบช.ส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบุคคลต่างด้าวที่มีความประสงค์ขอดำเนินการเกี่ยวกับสัญชาติของกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 2 ตร.