ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูป บช.ส. (โครงสร้างหน่วยและอัตรากำลังพล) และเส้นทางการเจริญเติบโต

20 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น.
พล.ต.ต.อัตชัย ดวงอัมพร รอง ผบช.ส.
เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางปฏิรูป บช.ส.
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ตร.