ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติดา้นความมั่นคงของชาวต่างประเทศ

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น.
พล.ต.ต.อัตชัย ดวงอัมพร รอง ผบช.ส. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติดา้นความมั่นคงของชาวต่างประเทศ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 1 อาคาร 2 ตร.