ประชุมด้านการข่าวเพื่อประเมินสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่องานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

21 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ต.สราวุฒิ การพานิช รอง ผบช.ส. เข้าร่วมประชุมด้านการข่าวเพื่อประเมินสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่องานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยมี นายอนุกูล เจิมมงคล ที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 6 ตร.