ประชุมบริหาร บช.ส. ครั้งที่ 3/2560

15 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น.
พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบช.ส.เป็นประธานการประชุมบริหาร บช.ส. ครั้งที่ 3/2560 โดยมีข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ตร.