ประชุมบริหาร บช.ส. ครั้งที่ 7/2560

5 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น.
พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบช.ส. เป็นประธานการประชุมบริหาร บช.ส. ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 6 ตร.