ประชุมบริหาร บช.ส. ครั้งที่ 2/2560

1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น.
พล.ต.ต.อัตชัย ดวงอัมพร รอง ผบช.ส. เป็นประธานการประชุมบริหาร บช.ส. ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ชั้น 2 ตร.