พิธีมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น.
พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบช.ส. เป็นประธานการมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 ณห้องประชุม 1 อาคาร 6 ตร.