พิธีมอบโล่ที่ระลึก แก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการและข้าราชการที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 18 ประจำปี 2560 บช.ส.

วันพุธที่ 20 ก.ย. 2560 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบช.ส. เป็นประธานพิธีมอบโล่ที่ระลึก แก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการและข้าราชการที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 18 ประจำปี 2560 บช.ส. ณ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ