ฟังธรรมบรรยาย โดย พระราชธรรมนิเทศ หลวงพ่อ พระพยอม กัลยาโน

วันที่ 22 ก.พ. 2560 เวลา 13.00 น.
พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบก.ส.3 นำข้าราชการตำรวจ เข้าร่วมฟังธรรมบรรยาย โดย พระราชธรรมนิเทศ หลวงพ่อ พระพยอม กัลยาโน
ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร 1 ชั้น 2 ตร.