โครงการตำรวจไทยใจสะอาด กิจกรรมที่ 3การปฏิบัติตนเพื่อสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา) ครั้งที่ 2

24 พ.ค. 2560 เวลา 10.00 น.
ข้าราชการตำรวจ บก.อก.บช.ส. ร่วมกวาดลานวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เนื่องในโครงการตำรวจไทยใจสะอาด กิจกรรมที่ 3 การปฏิบัติตนเพื่อสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา) ครั้งที่ 2