โครงการตำรวจไทยใจสะอาด กิจกรรมที่ 3

วันที่ 18 ก.พ. 2560 ข้าราชการตำรวจสังกัดบก.อก.บช.ส. ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของ ถุงเท้า อุปกรณ์การเรียนการสอน และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนวัดแปลงยาว เนื่องในโครงการตำรวจไทยใจสะอาด กิจกรรมที่ 3 "การปฏิบัติตนเพื่อสาธารณะประโยชน์"(จิตอาสา) ครั้งที่ 1 ที่ บ้านแปลงยาว ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา