การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบุคคลต่างด้าวที่มีความประสงค์ขอดำเนินการเกี่ยวกับสัญชาติของ บช.ส.

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2560) เวลา 10.00 น.
พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง รอง ผบช.ส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบุคคลต่างด้าวที่มีความประสงค์ขอดำเนินการเกี่ยวกับสัญชาติของ บช.ส. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 2 ตร.