ภารกิจผู้บังคับบัญชา

ประชุมบริหาร บช.ส. ครั้งที่ 2/2560

บช.ส. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

ประชุมคณะทำงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูป บช.ส. (โครงสร้างหน่วยและอัตรากำลังพล) และเส้นทางการเจริญเติบโต

ประชุมติดตามโครงการโล่วิเศษ (Magic Shield)