เข้าชมวันนี้ : 68
 เข้าชมเมื่อวานนี้ : 112
 เข้าชมเดือนนี้ : 7,861
 เข้าชมเดือนที่แล้ว : 9,691
 รวมทั้งหมด : 300,407
 ออนไลน์อยู่ คน
 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานด้านการข่าว..   
 โครงการปรับปรุงการเดินสายเครือข่ายภายใน(LAN)..   
 โครงการซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 140 ซีซี..   
 โครงการซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู..   
 โครงการซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู..   
 โครงการซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์..   

คำสั่ง บช.ส. ที่ 267/2557 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ..      ...
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด..      ...
คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 51-59/2558 เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานด้านยาเสพติด..      ...
การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลงระหว่างธนาคารออมสิน กับ ตร..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 112-120/2558 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ..      ....
ประกาศเรื่องลูกจ้างประจำที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะพ้นจากงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558..      ...
คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 43/2558 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ..      ...
คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 100-102 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ต.ค.2557..      ...
ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผบก. ในสังกัด บช.ส...      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 83/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ ..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 82/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ ..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 80/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 81/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ ..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 76-77/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร และ ชั้นประทวน ..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 61/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร..      ...

ประชุมบริหาร บช.ส.ครั้งที่ 7/2558..
29 กรกฎาคม 2558  
พิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจ..
29 กรกฎาคม 2558  
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ..
8 กรกฎาคม 2558  
พิธีเปิดกีฬาตำรวจ 2558..
7 พฤษภาคม 2558  

จเรมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2558..
5 สิงหาคม 2558  
บก.อก.บช.ส.ร่วมเคารพธงชาติ บริเวณหน้าอาค..
26 พฤษภาคม 2558  
โครงการ ตำรวจไทยใจสะอาด (จิตอาสา)ครั้งที..
16 มีนาคม 2558  
บช.ส.ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558 ..
10 มกราคม 2558    ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กองบัญชากาตำรวจสันติบาล
  พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอใจปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจมากที่สุด
 
 
 
  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  สำนักงานสภาความมั่นคงฯ
  CIA
  FBI
  Homeland Security
 
 


 สงวนลิขสิทธิ์ 2554 @ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
http://www.sbpolice.go.th เบอร์โทร : 0-2205-1823-4
Power By : Seksun Boo Ges, Email : B_seksun@hotmail.com,