เข้าชมวันนี้ : 115
 เข้าชมเมื่อวานนี้ : 196
 เข้าชมเดือนนี้ : 1,578
 เข้าชมเดือนที่แล้ว : 5,118
 รวมทั้งหมด : 334,543
 ออนไลน์อยู่ คน
 ขำยทอดตลำด ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ วอลโว่ รุ่น ๙๖๐..   
 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาเช่ายานพาหนะสำหรับภารกิจสืบสวนหาข่าว จำนวน ๕๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..   
 โครงการเช่ายานพาหนะสำหรับภารกิจสืบสวนหาข่าว จำนวน 1 ชุด..   
 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานด้านการข่าว..   
 โครงการปรับปรุงการเดินสายเครือข่ายภายใน(LAN)..   
 โครงการซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 140 ซีซี..   
 โครงการซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู..   
 โครงการซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู..   
 โครงการซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์..   

คำสั่ง บช.ส. ที่ 239-240/2558 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและตำรวจชั้นประทวน..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 267/2557 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 219/2558 เรื่อง กำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รอง ผบช.ส. และ ผบก.ประจำ บช.ส...      ...
ประกาศแก้ไขลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. ในสังกัด บช.ส. วาระประจำปี พ.ศ.2558..      แจ้งประกาศ บช.ส. เรื่อง ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับ รอง สว. ถึง ผกก.
ส่งสำเนาคำสั่งกองอำนวยการคุมสอบข้อเขียน..      ตั้งอนุกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคุมสอบข้อเขียนในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศ
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. วาระประจำปี พ.ศ.2558..      ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. วาระประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศ บก.ส.2 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ..      ...
ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 ของ บช.ส...      ...
คำสั่ง ตร ที่ 593/2558 ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 204/2558 แต่งตั้งยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน..      ....
ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือก ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ พ.ศ.2559 โดยวิธีการสอบจำนวน 2 อัตรา..      ...
คำสั่งเลื่อนเงินเดือน บก.อก.บช.ส. ที่ 76-79 และ บช.ส. ที่ 189-190 (16 ต.ค.58)..      ...
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด..      ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่องการขายทอดตลาดพั
คำแนะนำการปฏิบัติแก่หน่วยงานที่ร้องขอให้ สทส. ตรวจสอบการกระทำผิด..      ....
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2558 ของสหกรณ์ออมทรัพย์..      สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี2559..
9 มกราคม 2559  
จเรมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2558..
5 สิงหาคม 2558  
บก.อก.บช.ส.ร่วมเคารพธงชาติ บริเวณหน้าอาค..
26 พฤษภาคม 2558  
โครงการ ตำรวจไทยใจสะอาด (จิตอาสา)ครั้งที..
16 มีนาคม 2558    ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กองบัญชากาตำรวจสันติบาล
  พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอใจปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจมากที่สุด
 
 
 
  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  สำนักงานสภาความมั่นคงฯ
  CIA
  FBI
  Homeland Security
 
 


 สงวนลิขสิทธิ์ 2554 @ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
http://www.sbpolice.go.th เบอร์โทร : 0-2205-1823-4
Power By : Seksun Boo Ges, Email : B_seksun@hotmail.com,