เข้าชมวันนี้ : 8
 เข้าชมเมื่อวานนี้ : 133
 เข้าชมเดือนนี้ : 1,250
 เข้าชมเดือนที่แล้ว : 8,974
 รวมทั้งหมด : 284,105
 ออนไลน์อยู่ คน
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศพข.บช.ส. จำนวน 1 หลัง...   
 โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศพข.บช.ส...   
 ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมหน่วยสันติบาลจังหวัดนครสวรรค์..   
 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด บก.อก.บช.ส...   
 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บก.ส.2..   
 บช.ส.ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารอาคารบ้านพักอิสระ 3 ตัว..   
 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 5 คัน..   
 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี..   
 ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง..   
 ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารอาคารบ้านพักอิสระ บช.ส.จำนวน 3 ตัว..   
 สอบราคาจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล..   

คำสั่ง บช.ส. ที่ 267/2557 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ..      ...
คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 100-102 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ต.ค.2557..      ...
ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผบก. ในสังกัด บช.ส...      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 83/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ ..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 82/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ ..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 80/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 81/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ ..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 76-77/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร และ ชั้นประทวน ..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 61/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 51-54 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2558 (ครึ่งปีแรก 1 เม.ย.58)..      ...
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ บก.อก.บช.ส. 2558/1..      ...
คำสั่ง บก.อก.บช.ส.ที่ 18/2558 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก และ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว..      ...
คำสั่งที่ 47/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ...      ...
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนโปรแกรมมภาษาอังกฤษ Speexx..      https://docs.google.com/forms/d/13Ku8QjXs3GfJWZ_eyCnbIliwv2vsLDzn4Xdp74-c8mU/viewform?c=0&w=1
คำสั่ง ตร ที่ 38/2548 การให้ความคุ้มครองบุคคล..      ...

พิธีเปิดกีฬาตำรวจ 2558..
7 พฤษภาคม 2558  
พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา ..
9 เมษายน 2558  
ผบ.ตร.เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม โครงกา..
19 มีนาคม 2558  
82 ปี วันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจส..
17 ธันวาคม 2557  

บก.อก.บช.ส.ร่วมเคารพธงชาติ บริเวณหน้าอาค..
26 พฤษภาคม 2558  
โครงการ ตำรวจไทยใจสะอาด (จิตอาสา)ครั้งที..
16 มีนาคม 2558  
บช.ส.ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558 ..
10 มกราคม 2558  
บก.อก.บช.ส.ทำกิจกรรม 5 ส บริเวณอาคาร 24..
15 ตุลาคม 2557    ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กองบัญชากาตำรวจสันติบาล
  พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอใจปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจมากที่สุด
 
 
 
  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  สำนักงานสภาความมั่นคงฯ
  CIA
  FBI
  Homeland Security
 
 


 สงวนลิขสิทธิ์ 2554 @ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
http://www.sbpolice.go.th เบอร์โทร : 0-2205-1823-4
Power By : Seksun Boo Ges, Email : B_seksun@hotmail.com,