เข้าชมวันนี้ : 36
 เข้าชมเมื่อวานนี้ : 349
 เข้าชมเดือนนี้ : 902
 เข้าชมเดือนที่แล้ว : 9,691
 รวมทั้งหมด : 293,448
 ออนไลน์อยู่ คน
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศพข.บช.ส. จำนวน 1 หลัง...   
 โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศพข.บช.ส...   
 ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมหน่วยสันติบาลจังหวัดนครสวรรค์..   
 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด บก.อก.บช.ส...   
 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บก.ส.2..   
 บช.ส.ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารอาคารบ้านพักอิสระ 3 ตัว..   
 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 5 คัน..   
 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี..   
 ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง..   
 ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารอาคารบ้านพักอิสระ บช.ส.จำนวน 3 ตัว..   
 สอบราคาจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล..   

คำสั่ง บช.ส. ที่ 267/2557 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ..      ...
การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลงระหว่างธนาคารออมสิน กับ ตร..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 112-120/2558 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ..      ....
ประกาศเรื่องลูกจ้างประจำที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะพ้นจากงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558..      ...
คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 43/2558 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ..      ...
คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 100-102 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ต.ค.2557..      ...
ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผบก. ในสังกัด บช.ส...      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 83/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ ..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 82/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ ..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 80/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 81/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ ..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 76-77/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร และ ชั้นประทวน ..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 61/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 51-54 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2558 (ครึ่งปีแรก 1 เม.ย.58)..      ...
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ บก.อก.บช.ส. 2558/1..      ...

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ..
8 กรกฎาคม 2558  
พิธีเปิดกีฬาตำรวจ 2558..
7 พฤษภาคม 2558  
พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา ..
9 เมษายน 2558  
ผบ.ตร.เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม โครงกา..
19 มีนาคม 2558  

บก.อก.บช.ส.ร่วมเคารพธงชาติ บริเวณหน้าอาค..
26 พฤษภาคม 2558  
โครงการ ตำรวจไทยใจสะอาด (จิตอาสา)ครั้งที..
16 มีนาคม 2558  
บช.ส.ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558 ..
10 มกราคม 2558  
บก.อก.บช.ส.ทำกิจกรรม 5 ส บริเวณอาคาร 24..
15 ตุลาคม 2557    ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กองบัญชากาตำรวจสันติบาล
  พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอใจปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจมากที่สุด
 
 
 
  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  สำนักงานสภาความมั่นคงฯ
  CIA
  FBI
  Homeland Security
 
 


 สงวนลิขสิทธิ์ 2554 @ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
http://www.sbpolice.go.th เบอร์โทร : 0-2205-1823-4
Power By : Seksun Boo Ges, Email : B_seksun@hotmail.com,