เข้าชมวันนี้ : 187
 เข้าชมเมื่อวานนี้ : 272
 เข้าชมเดือนนี้ : 6,038
 เข้าชมเดือนที่แล้ว : 5,525
 รวมทั้งหมด : 211,178
 ออนไลน์อยู่ คน
 จ้างปรับปรุงห้องเก็บอาวุธ ห้องทำงาน และห้องนอนเวร ชั้น 2 อาคาร 5 ตร...   
 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2..   
 สอบราคาซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ..   
 ประกาศสอบซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล..   
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องทำงาน ชั้น 1 อาคาร 5 ตร...   
 ร่างขอบเขต tor จ้างปรับปรุงพื้นห้องทำงาน ชั้น 1 อาคาร 5 ตร...   
 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างปรับปรุงพื้นห้องทำงาน ชั้น 1 อาคาร 5 ตร...   
 สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำโรงนอน บก.ส3 อาคาร5 ชั้น3..   
 ร่างขอบเขต tor และร่างเอกสารการประกวดราคา จ้างปรับปรุงพื้นห้องทำงาน ชั้น 1 อาคาร 5 ตร...   
 ขายทอดตลาดพัสดุ รถยนต์กระบะบรรทุก โตโยต้า..   
 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง..   
 ประกาศทอดตลาด รายการรถยนต์ โตโยต้า..   
 สอบราคาจ้างตัดชุดเครื่องแบบพร้อมปักเครื่องหมาย กองร้อยควบคุมฝูงชน..   
 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รถยนต์โตโยต้ากระบะบรรทุก (CAB) จำนวน 1 คัน..   
 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการรถยนต์ ..   
 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สแม่ข่ายแบบที่ 1..   
 สอบราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (firewall) แบบที่ 1 ..   
 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ..   
 ขายทอดตลาดพัสดุ รถยนต์กระบะบรรทุก และรถจักรยานยนต์ ซูซูกิ อาร์จีวี..   

คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 53/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ..      ...
แนวทางปฏิบัติเรื่องสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษในการสมัครและคัดเลือกเป็นชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2557..      แนวทางปฏิบัติเรื่องสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษในการสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นชั
คำสั่งกองอำนวยการคุมสอบข้อเขียน ที่ 1/2557 เรื่อง ตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคุมสอบข้อเขียน..      คำสั่งกองอำนวยการคุมสอบข้อเขียน ที่ 1/2557
เรื่อง ตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคุมสอบข้อ
คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 85/2557 และคำสั่ง บช.ส. ที่ 171/2557..      คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 85/2557
- เลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ
แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ Organization Development Survey..      http://www.opdc.go.th/ges/
คำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ และ คำสั่งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว บช.ส...      คำสั่ง บช.ส. ที่ ๑๓๔-๑๔๙ /๒๕๕๗ ลง ๑๘ ก.ค.๒๕๕๗ เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ
<
คำสั่ง บช.ส. ที่ 128/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ ยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ..      คำสั่ง บช.ส. ที่ 128/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ ยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง บช.ส. ที่ 129/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก(ผู้สอบแข่งขันได้) ฯ..      คำสั่ง บช.ส. ที่ 129/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก(ผู
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. และ ผบก. ในสังกัด บช.ส. ประจำปี พ.ศ.2557..      ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. และ ผบก. ในสังกัด บช.ส. ประจำปี พ.ศ.2557
ประกาศ ลูกจ้างประจำที่มีอายุ 60 ปี และจะพ้นจากงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557..      ...
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗..      คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2557-2558 ..      ....
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก..      ประกาศ ฉบับที่ 3 /2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด
ประชาคมอาเซียน ประเทศกัมพูชา..      ฝ่ายกิจการต่างประะเทศ บก.อก.บช.ส. ขอแนะนำประชาคมอาเซียน ประเทศกัมพูชา
การติดตั้ง ระบบสืบค้น GIS..      การติดตั้ง ระบบสืบค้น GIS

ประชุมบริหาร บช.ส...
27 มิถุนายน 2557  
Big Cleaning Day..
25 มิถุนายน 2557  
บก.อก.บช.ส.รับการตรวจจากจเรตำรวจ..
11 มิถุนายน 2557  
พล.ต.ต.เรวัช กลิ่นเกษร รรท.ผบช.ส. ประชุม..
3 มิถุนายน 2557  

โครงการตำรวจไทยใจสะอาด/กิจกรรมที่ ๓ “ร่ว..
1 สิงหาคม 2557  
การบรรยายพิเศษ"ระเบียบงานสารบรรณ" ..
16 กรกฎาคม 2557  
การอบรมหลักสูตรการข่าว (SBIS)..
4 กรกฎาคม 2557  
ตรวจสุขภาพประจำปี 2557..
26 มิถุนายน 2557  


 บก.ส.1
 บก.ส.2
 บก.ส.3
 บก.ส.4
 บก.อก.บช.ส.
 ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว  ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กองบัญชากาตำรวจสันติบาล
  พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอใจปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจมากที่สุด
 
 
 
  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  สำนักงานสภาความมั่นคงฯ
  CIA
  FBI
  Homeland Security
 
 


 สงวนลิขสิทธิ์ 2554 @ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
http://www.sbpolice.go.th เบอร์โทร : 0-2205-1823-4
Power By : Seksun Boo Ges, Email : B_seksun@hotmail.com, Phone : 081-2626-332