เข้าชมวันนี้ : 8
 เข้าชมเมื่อวานนี้ : 171
 เข้าชมเดือนนี้ : 3,801
 เข้าชมเดือนที่แล้ว : 6,350
 รวมทั้งหมด : 203,416
 ออนไลน์อยู่ คน
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องทำงาน ชั้น 1 อาคาร 5 ตร...   
 ร่างขอบเขต tor จ้างปรับปรุงพื้นห้องทำงาน ชั้น 1 อาคาร 5 ตร...   
 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างปรับปรุงพื้นห้องทำงาน ชั้น 1 อาคาร 5 ตร...   
 สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำโรงนอน บก.ส3 อาคาร5 ชั้น3..   
 ร่างขอบเขต tor และร่างเอกสารการประกวดราคา จ้างปรับปรุงพื้นห้องทำงาน ชั้น 1 อาคาร 5 ตร...   
 ขายทอดตลาดพัสดุ รถยนต์กระบะบรรทุก โตโยต้า..   
 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง..   
 ประกาศทอดตลาด รายการรถยนต์ โตโยต้า..   
 สอบราคาจ้างตัดชุดเครื่องแบบพร้อมปักเครื่องหมาย กองร้อยควบคุมฝูงชน..   
 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รถยนต์โตโยต้ากระบะบรรทุก (CAB) จำนวน 1 คัน..   
 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการรถยนต์ ..   
 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สแม่ข่ายแบบที่ 1..   
 สอบราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (firewall) แบบที่ 1 ..   
 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ..   
 ขายทอดตลาดพัสดุ รถยนต์กระบะบรรทุก และรถจักรยานยนต์ ซูซูกิ อาร์จีวี..   

คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 85/2557 และคำสั่ง บช.ส. ที่ 171/2557..      คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 85/2557
- เลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ
แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ Organization Development Survey..      http://www.opdc.go.th/ges/
คำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ และ คำสั่งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว บช.ส...      คำสั่ง บช.ส. ที่ ๑๓๔-๑๔๙ /๒๕๕๗ ลง ๑๘ ก.ค.๒๕๕๗ เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ
<
คำสั่ง บช.ส. ที่ 128/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ ยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ..      คำสั่ง บช.ส. ที่ 128/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ ยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง บช.ส. ที่ 129/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก(ผู้สอบแข่งขันได้) ฯ..      คำสั่ง บช.ส. ที่ 129/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก(ผู
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. และ ผบก. ในสังกัด บช.ส. ประจำปี พ.ศ.2557..      ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. และ ผบก. ในสังกัด บช.ส. ประจำปี พ.ศ.2557
ประกาศ ลูกจ้างประจำที่มีอายุ 60 ปี และจะพ้นจากงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557..      ...
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗..      คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2557-2558 ..      ....
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก..      ประกาศ ฉบับที่ 3 /2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด
ประชาคมอาเซียน ประเทศกัมพูชา..      ฝ่ายกิจการต่างประะเทศ บก.อก.บช.ส. ขอแนะนำประชาคมอาเซียน ประเทศกัมพูชา
การติดตั้ง ระบบสืบค้น GIS..      การติดตั้ง ระบบสืบค้น GIS
คำสั่ง บช.ส. ที่ 98/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร และ คำสั่ง บช.ส. ที่ 99/2557 คำสั่งแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน..      คำสั่ง บช.ส. ที่ 98/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร และ คำสั่ง บช.ส. ที่ 99/2557 คำสั่งแต่ง
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ ผบ.หมู่ ถึง รอง สว. คำสั่งที่ 94/2557..       คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ ผบ.หมู่ ถึง รอง สว. คำสั่งที่ 90-93/2557
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ บก.อก.บช.ส. คำสั่งที่ 30/2557..      ...

ประชุมบริหาร บช.ส...
27 มิถุนายน 2557  
Big Cleaning Day..
25 มิถุนายน 2557  
บก.อก.บช.ส.รับการตรวจจากจเรตำรวจ..
11 มิถุนายน 2557  
พล.ต.ต.เรวัช กลิ่นเกษร รรท.ผบช.ส. ประชุม..
3 มิถุนายน 2557  

โครงการตำรวจไทยใจสะอาด/กิจกรรมที่ ๓ “ร่ว..
1 สิงหาคม 2557  
การบรรยายพิเศษ"ระเบียบงานสารบรรณ" ..
16 กรกฎาคม 2557  
การอบรมหลักสูตรการข่าว (SBIS)..
4 กรกฎาคม 2557  
ตรวจสุขภาพประจำปี 2557..
26 มิถุนายน 2557  


 บก.ส.1
 บก.ส.2
 บก.ส.3
 บก.ส.4
 บก.อก.บช.ส.
 ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว  ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กองบัญชากาตำรวจสันติบาล
  พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอใจปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจมากที่สุด
 
 
 
  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  สำนักงานสภาความมั่นคงฯ
  CIA
  FBI
  Homeland Security
 
 


 สงวนลิขสิทธิ์ 2554 @ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
http://www.sbpolice.go.th เบอร์โทร : 0-2205-1823-4
Power By : Seksun Boo Ges, Email : B_seksun@hotmail.com, Phone : 081-2626-332