เข้าชมวันนี้ : 121
 เข้าชมเมื่อวานนี้ : 161
 เข้าชมเดือนนี้ : 2,403
 เข้าชมเดือนที่แล้ว : 3,608
 รวมทั้งหมด : 167,460
 ออนไลน์อยู่ คน
 ขายทอดตลาดพัสดุ..   
 ประกวดราคาซื้อเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนระดับ 3A จำนวน 100 ตัว..   
 ประกวดราคารายการจัดซื้อเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนระดับ 3A..   

ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือก ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ. พ.ศ.2557..      ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือก ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ. พ.ศ.2557
โดยวิธีการสอบ จ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครใจให้เข้าสอบคัดเลือก ฝ่ายอำนวยการตำรวจ 2557..      ประกาศรายชื่อผู้สมัครใจให้เข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่
ในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอ
แบบประเมินการอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์..      แบบประเมินการอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒..      ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่6/2557 ,บก.ส.1 ที่ 21/2557 , คำสั่ง บก.ส.2 ที่ 21/2557 ,คำสั่ง บก.ส.3 ที่ 93/2557 ,คำสั่ง บก.ส.4 ที่ 4/2557 ..      คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ บก.อก.บช.ส. ที่6/2557 ,คำสั่ง บก.ส.1 ที่ 21/2557 , คำสั่ง บก.ส.2 ที่ 21
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ถึง รองผกก. ที่ 18/2557..      ...
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ถึง รองผกก. ที่ 17/2557 ..      รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ
Download ตราสัญลักษณ์กองบัญชาการตำรวจสันติบาล..      ...
คู่มือ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสี่อสาร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส...      คู่มือ
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสี่อสาร
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด..      ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด
รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของ ตร.ประจำปีงบประมาณ 2556..      ...
รายงานการประชุมการสัมมนามอบนโยบายการบริหารราชการของ ตร.ประจำปีงบประมาณ 2557..      ...
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557/2558..      รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
แผนปฏิบัติราชการประจำปี บช.ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557..      รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.ถึง ผกก. สังกัด บช.ส. (แก้ไขเพิ่มเติม)..      รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ประชุมบริหาร บช.ส.ครั้งที่ 3/2557..
10 เมษายน 2557  
พิธีรดน้ำดำหัว ผบช.ส. เนื่องในเทศกาลสงกร..
10 เมษายน 2557  
ประชุมบริหาร บช.ส.ครั้งที่ 2/2557..
26 มีนาคม 2557  
Big Cleaning Day..
26 มีนาคม 2557  

กีฬาตำรวจ 2557..
18 เมษายน 2557  
พิธีรดน้ำดำหัว ผบก.อก.บช.ส. เนื่องในเทศก..
11 เมษายน 2557  
โครงการใช้เทคโนโลยีในการสืบสวนหาข่าว..
17 กุมภาพันธ์ 2557  
กิจกรรม 5 ส บก.อก.บช.ส...
14 พฤศจิกายน 2556  


 บก.ส.1
 บก.ส.2
 บก.ส.3
 บก.ส.4
 บก.อก.บช.ส.
 ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว  ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กองบัญชากาตำรวจสันติบาล
  พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอใจปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจมากที่สุด
 
 
 
  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  สำนักงานสภาความมั่นคงฯ
  CIA
  FBI
  Homeland Security
 
 


 สงวนลิขสิทธิ์ 2554 @ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
http://www.sbpolice.go.th เบอร์โทร : 0-2205-1823-4
Power By : Seksun Boo Ges, Email : B_seksun@hotmail.com, Phone : 081-2626-332