เข้าชมวันนี้ : 213
 เข้าชมเมื่อวานนี้ : 119
 เข้าชมเดือนนี้ : 1,246
 เข้าชมเดือนที่แล้ว : 6,638
 รวมทั้งหมด : 308,637
 ออนไลน์อยู่ คน
 โครงการเช่ายานพาหนะสำหรับภารกิจสืบสวนหาข่าว จำนวน 1 ชุด..   
 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานด้านการข่าว..   
 โครงการปรับปรุงการเดินสายเครือข่ายภายใน(LAN)..   
 โครงการซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 140 ซีซี..   
 โครงการซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู..   
 โครงการซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู..   
 โครงการซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์..   

คำสั่ง บช.ส. ที่ 267/2557 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ..      ...
คำสั่งเลื่อนเงินเดือน บก.อก.บช.ส. ที่ 71-73 (1 ต.ค. 58)..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 168-172 คำสั่งเลื่อนเงินเดือน บช.ส.(1 ต.ค.58)..      ...
แบบประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ใน กลุ่มสูงกว่ามาตรฐานกลาง..      การประเมินครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2558
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานด้านข่าว..      ...
โครงการปรับปรุงการเดินสายเครือข่ายภายใน (LAN)..      ...
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. และ ผบก. ในสังกัด บช.ส...      ...
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด..      ...
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด..      ...
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด..      ...
คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 51-59/2558 เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานด้านยาเสพติด..      ...
การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลงระหว่างธนาคารออมสิน กับ ตร..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 112-120/2558 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ..      ....
ประกาศเรื่องลูกจ้างประจำที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะพ้นจากงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558..      ...
คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 43/2558 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ..      ...

ประชุมบริหาร บช.ส.ครั้งที่ 7/2558..
29 กรกฎาคม 2558  
พิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจ..
29 กรกฎาคม 2558  
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ..
8 กรกฎาคม 2558  
พิธีเปิดกีฬาตำรวจ 2558..
7 พฤษภาคม 2558  

จเรมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2558..
5 สิงหาคม 2558  
บก.อก.บช.ส.ร่วมเคารพธงชาติ บริเวณหน้าอาค..
26 พฤษภาคม 2558  
โครงการ ตำรวจไทยใจสะอาด (จิตอาสา)ครั้งที..
16 มีนาคม 2558  
บช.ส.ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558 ..
10 มกราคม 2558    ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กองบัญชากาตำรวจสันติบาล
  พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอใจปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจมากที่สุด
 
 
 
  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  สำนักงานสภาความมั่นคงฯ
  CIA
  FBI
  Homeland Security
 
 


 สงวนลิขสิทธิ์ 2554 @ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
http://www.sbpolice.go.th เบอร์โทร : 0-2205-1823-4
Power By : Seksun Boo Ges, Email : B_seksun@hotmail.com,