เข้าชมวันนี้ : 54
 เข้าชมเมื่อวานนี้ : 227
 เข้าชมเดือนนี้ : 5,933
 เข้าชมเดือนที่แล้ว : 7,098
 รวมทั้งหมด : 362,127
 ออนไลน์อยู่ คน
 ประกวดราคาเช่ารถยนต์สำหรับภารกิจสืบสวนหาข่าว จำนวน 52 คัน..   
 โครงการเช่ายานพาหนะสำหรับภารกิจสืบสวนหาข่าว 52 คัน..   
 ขายทอดตลาด รถเก๋ง ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียนโล่ 06083 2 คัน..   
 ขำยทอดตลำด ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ วอลโว่ รุ่น ๙๖๐..   
 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาเช่ายานพาหนะสำหรับภารกิจสืบสวนหาข่าว จำนวน ๕๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..   
 โครงการเช่ายานพาหนะสำหรับภารกิจสืบสวนหาข่าว จำนวน 1 ชุด..   
 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานด้านการข่าว..   
 โครงการปรับปรุงการเดินสายเครือข่ายภายใน(LAN)..   
 โครงการซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 140 ซีซี..   
 โครงการซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู..   
 โครงการซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู..   
 โครงการซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์..   

การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการตำรวจ..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 94/2559 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร..      ...
คู่มือคำรับรอง ของ บช.ส. ปี 2559..      ...
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว.-รอง ผบก. วาระประจำปี 2558..      แจ้งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว.-รอง ผบก. วาระประจำปี 2558 และกำชับให้ข้าราชการตำรวจที่ได้ร
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด..      ...
คำสั่ง บช.ส.ที่ 48-2559 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร..      ...
คำสั่ง บช.ส.ที่ 43-45 2559 เลื่อนขั้นเงินเดือน ครึ่งปีแรก ( เม.ย.59)..      ...
คำสั่ง บก.อก.บช.ส.ที่ 15-16 2559 เลื่อนขั้นเงินเดือน ครึ่งปีแรก (เม.ย.59)..      ...
คำสั่ง บช.ส.ที่ 41/2559 แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ..      ...
ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับ รองสารวัตร ถึง ผู้กำกับการ..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 239-240/2558 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและตำรวจชั้นประทวน..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 267/2557 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 219/2558 เรื่อง กำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รอง ผบช.ส. และ ผบก.ประจำ บช.ส...      ...
ประกาศแก้ไขลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. ในสังกัด บช.ส. วาระประจำปี พ.ศ.2558..      แจ้งประกาศ บช.ส. เรื่อง ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับ รอง สว. ถึง ผกก.
ส่งสำเนาคำสั่งกองอำนวยการคุมสอบข้อเขียน..      ตั้งอนุกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคุมสอบข้อเขียนในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศ

ผบก.อก.บช.ส.นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้า..
14 มิถุนายน 2559  
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบร..
10 มิถุนายน 2559  

ประชุมคณะกรรมการเครื่องมือพิเศษ..
28 เมษายน 2559  
งานกาชาด 2559..
18 เมษายน 2559  
งานวันเด็กแห่งชาติ ปี2559..
9 มกราคม 2559  
จเรมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2558..
5 สิงหาคม 2558    ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กองบัญชากาตำรวจสันติบาล
  พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอใจปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจมากที่สุด
 
 
 
  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  สำนักงานสภาความมั่นคงฯ
  CIA
  FBI
  Homeland Security
 
 


 สงวนลิขสิทธิ์ 2554 @ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
http://www.sbpolice.go.th เบอร์โทร : 0-2205-1823-4
Power By : Seksun Boo Ges, Email : B_seksun@hotmail.com,