เข้าชมวันนี้ : 29
 เข้าชมเมื่อวานนี้ : 215
 เข้าชมเดือนนี้ : 4,480
 เข้าชมเดือนที่แล้ว : 8,989
 รวมทั้งหมด : 224,714
 ออนไลน์อยู่ คน
 บช.ส.ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารอาคารบ้านพักอิสระ 3 ตัว..   
 ปรกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 5 คัน..   
 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี..   
 ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง..   
 ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารอาคารบ้านพักอิสระ บช.ส.จำนวน 3 ตัว..   
 สอบราคาจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล..   

การสรรหาข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ส.ปฎิบัติหน้าที่ราชการ ณ ประเทศมาเลเซีย..      ...
คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ ยศสัญญาบัตร ที่ 229/2557..      คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ ยศสัญญาบัตร ที่ 229/2557
ประกาศแก้ไขลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึ. ผกก. ในสังกัด บช.ส. วาระประจำปี พ.ศ.2557..      ประกาศแก้ไขลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึ. ผกก. ในสังกัด บช.ส. วาระประจำปี พ.ศ.2557
แนวทางปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของ ตร และหน่วยงานในสังกัด..      แนวทางปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของ ตร และหน่วยงานในสังกัด
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. ถึง ผกก. ในสังกัด บช.ส. วาระประจำปี 2557..      ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. ถึง ผกก. ในสังกัด บช.ส. วาระประจำปี 2557
คำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1ต.ค.2557)..      คำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ,ลูกจ้างประจและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ประจำปี 2557 ครั้งที
คำสั่ง บช.ส. ที่ 209/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร และคำสั่ง บช.ส. ที่ 210/2557 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน..      คำสั่ง บช.ส. ที่ 209/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร
และคำสั่ง บช.ส. ที่ 210/2557 แต่ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด..      ประกาศ : สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด
เรื่อง รายชื่อผ
คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 53/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ..      ...
แนวทางปฏิบัติเรื่องสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษในการสมัครและคัดเลือกเป็นชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2557..      แนวทางปฏิบัติเรื่องสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษในการสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นชั
คำสั่งกองอำนวยการคุมสอบข้อเขียน ที่ 1/2557 เรื่อง ตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคุมสอบข้อเขียน..      คำสั่งกองอำนวยการคุมสอบข้อเขียน ที่ 1/2557
เรื่อง ตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคุมสอบข้อ
คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 85/2557 และคำสั่ง บช.ส. ที่ 171/2557..      คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 85/2557
- เลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ
คำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ และ คำสั่งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว บช.ส...      คำสั่ง บช.ส. ที่ ๑๓๔-๑๔๙ /๒๕๕๗ ลง ๑๘ ก.ค.๒๕๕๗ เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ
<
คำสั่ง บช.ส. ที่ 128/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ ยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ..      คำสั่ง บช.ส. ที่ 128/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ ยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง บช.ส. ที่ 129/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก(ผู้สอบแข่งขันได้) ฯ..      คำสั่ง บช.ส. ที่ 129/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก(ผู

พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รรท.ผบช.ส. ลงน..
21 ตุลาคม 2557  
รรท.ผบช.ส.มอบนโยบายแก่ข้าราชการตำรวจในสั..
9 ตุลาคม 2557  
การประชุมและนำเสนอข้อมูลต่อ รรท.ผบช.ส. ข..
6 ตุลาคม 2557  
พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รรท.ผบช.ส...
1 ตุลาคม 2557  

บก.อก.บช.ส.ทำกิจกรรม 5 ส บริเวณอาคาร 24..
15 ตุลาคม 2557  
โครงการตำรวจไทยใจสะอาด/กิจกรรมที่ ๓ “ร่ว..
1 สิงหาคม 2557  
การบรรยายพิเศษ"ระเบียบงานสารบรรณ" ..
16 กรกฎาคม 2557  
การอบรมหลักสูตรการข่าว (SBIS)..
4 กรกฎาคม 2557    ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กองบัญชากาตำรวจสันติบาล
  พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอใจปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจมากที่สุด
 
 
 
  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  สำนักงานสภาความมั่นคงฯ
  CIA
  FBI
  Homeland Security
 
 


 สงวนลิขสิทธิ์ 2554 @ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
http://www.sbpolice.go.th เบอร์โทร : 0-2205-1823-4
Power By : Seksun Boo Ges, Email : B_seksun@hotmail.com,