เข้าชมวันนี้ : 23
 เข้าชมเมื่อวานนี้ : 158
 เข้าชมเดือนนี้ : 181
 เข้าชมเดือนที่แล้ว : 6,988
 รวมทั้งหมด : 237,625
 ออนไลน์อยู่ คน
 ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมหน่วยสันติบาลจังหวัดนครสวรรค์..   
 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด บก.อก.บช.ส...   
 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บก.ส.2..   
 บช.ส.ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารอาคารบ้านพักอิสระ 3 ตัว..   
 ปรกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 5 คัน..   
 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี..   
 ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง..   
 ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารอาคารบ้านพักอิสระ บช.ส.จำนวน 3 ตัว..   
 สอบราคาจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล..   

คำสั่ง บช.ส. ที่ 267/2557 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ..      ...
คำสั่งแแต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ บช.ส. ที่ 22/2558,23/2558,24/2558,25/2558..      คำสั่งแแต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.,กอร.)
บช.ส. ที่ 22/2558,23/2558
คำสั่ง บช.ส. ที่ 8-9/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร..      ...
คำสั่งที่ 2-3/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ถึง รอง ผบก. ในสังกัด บช.ส...      ...
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 268/2557 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ประเทศมาเลเซีย..      ...
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ประเทศมาเลเซีย..      ...
แจ้งเปลี่ยนสถานที่เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ส.ไปปฏิบัติราชการ ณ ประเทศมาเลเซีย..      ...
แบบประเมินการอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์..      ...
แบบสอบถาม สัมภาษณ์ (ครู ผู้ฝึกอบรม วิทยากรและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ )..      แบบสอบถาม ชุดที่ ๒
แบบสอบถาม สัมภาษณ์ (ครู ผู้ฝึกอบรม วิทยากรและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ )
โครงก
การสรรหาข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ส.ปฎิบัติหน้าที่ราชการ ณ ประเทศมาเลเซีย..      ...
คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ ยศสัญญาบัตร ที่ 229/2557..      คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ ยศสัญญาบัตร บช.ส.ที่ 229/2557
ประกาศแก้ไขลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึ. ผกก. ในสังกัด บช.ส. วาระประจำปี พ.ศ.2557..      ประกาศแก้ไขลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึ. ผกก. ในสังกัด บช.ส. วาระประจำปี พ.ศ.2557
แนวทางปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของ ตร และหน่วยงานในสังกัด..      แนวทางปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของ ตร และหน่วยงานในสังกัด
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. ถึง ผกก. ในสังกัด บช.ส. วาระประจำปี 2557..      ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. ถึง ผกก. ในสังกัด บช.ส. วาระประจำปี 2557

82 ปี วันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจส..
17 ธันวาคม 2557  
ผบช.ส.นำข้าราชการในสังกัดถวายสัตย์ปฏิญาณ..
3 ธันวาคม 2557  
พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รรท.ผบช.ส. ลงน..
21 ตุลาคม 2557  
รรท.ผบช.ส.มอบนโยบายแก่ข้าราชการตำรวจในสั..
9 ตุลาคม 2557  

บช.ส.ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558 ..
10 มกราคม 2558  
บก.อก.บช.ส.ทำกิจกรรม 5 ส บริเวณอาคาร 24..
15 ตุลาคม 2557  
โครงการตำรวจไทยใจสะอาด/กิจกรรมที่ ๓ “ร่ว..
1 สิงหาคม 2557  
การบรรยายพิเศษ"ระเบียบงานสารบรรณ" ..
16 กรกฎาคม 2557    ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กองบัญชากาตำรวจสันติบาล
  พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอใจปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจมากที่สุด
 
 
 
  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  สำนักงานสภาความมั่นคงฯ
  CIA
  FBI
  Homeland Security
 
 


 สงวนลิขสิทธิ์ 2554 @ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
http://www.sbpolice.go.th เบอร์โทร : 0-2205-1823-4
Power By : Seksun Boo Ges, Email : B_seksun@hotmail.com,