เข้าชมวันนี้ : 45
 เข้าชมเมื่อวานนี้ : 216
 เข้าชมเดือนนี้ : 4,934
 เข้าชมเดือนที่แล้ว : 5,896
 รวมทั้งหมด : 254,505
 ออนไลน์อยู่ คน
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศพข.บช.ส. จำนวน 1 หลัง...   
 โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศพข.บช.ส...   
 ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมหน่วยสันติบาลจังหวัดนครสวรรค์..   
 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด บก.อก.บช.ส...   
 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บก.ส.2..   
 บช.ส.ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารอาคารบ้านพักอิสระ 3 ตัว..   
 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 5 คัน..   
 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี..   
 ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง..   
 ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารอาคารบ้านพักอิสระ บช.ส.จำนวน 3 ตัว..   
 สอบราคาจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล..   

คำสั่ง บช.ส. ที่ 267/2557 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 61/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 51-54 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2558 (ครึ่งปีแรก 1 เม.ย.58)..      ...
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ บก.อก.บช.ส. 2558/1..      ...
คำสั่ง บก.อก.บช.ส.ที่ 18/2558 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก และ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว..      ...
คำสั่งที่ 47/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ...      ...
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนโปรแกรมมภาษาอังกฤษ Speexx..      https://docs.google.com/forms/d/13Ku8QjXs3GfJWZ_eyCnbIliwv2vsLDzn4Xdp74-c8mU/viewform?c=0&w=1
คำสั่ง ตร ที่ 38/2548 การให้ความคุ้มครองบุคคล..      ...
คำสั่ง ตร ที่ 60/2545 มาตรการว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ..      ...
แนะนำการใช้โปรแกรม IQNewsClip..      ...
คำสั่งแแต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ บช.ส. ที่ 22/2558,23/2558,24/2558,25/2558..      คำสั่งแแต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.,กอร.)
บช.ส. ที่ 22/2558,23/2558
คำสั่ง บช.ส. ที่ 8-9/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร..      ...
คำสั่งที่ 2-3/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ถึง รอง ผบก. ในสังกัด บช.ส...      ...
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 268/2557 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ประเทศมาเลเซีย..      ...

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา ..
9 เมษายน 2558  
ผบ.ตร.เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม โครงกา..
19 มีนาคม 2558  
82 ปี วันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจส..
17 ธันวาคม 2557  
ผบช.ส.นำข้าราชการในสังกัดถวายสัตย์ปฏิญาณ..
3 ธันวาคม 2557  

โครงการ ตำรวจไทยใจสะอาด (จิตอาสา)ครั้งที..
16 มีนาคม 2558  
บช.ส.ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558 ..
10 มกราคม 2558  
บก.อก.บช.ส.ทำกิจกรรม 5 ส บริเวณอาคาร 24..
15 ตุลาคม 2557  
โครงการตำรวจไทยใจสะอาด/กิจกรรมที่ ๓ “ร่ว..
1 สิงหาคม 2557    ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กองบัญชากาตำรวจสันติบาล
  พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอใจปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจมากที่สุด
 
 
 
  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  สำนักงานสภาความมั่นคงฯ
  CIA
  FBI
  Homeland Security
 
 


 สงวนลิขสิทธิ์ 2554 @ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
http://www.sbpolice.go.th เบอร์โทร : 0-2205-1823-4
Power By : Seksun Boo Ges, Email : B_seksun@hotmail.com,