กำชับการปฏิบัติในการใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตร.(VPN)

กำชับการปฏิบัติในการใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตร.(VPN) เพื่อเป้นการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ตร. และเป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน ISO๒๗๐๐๑ โดยผู้ที่ต้องการใช้งานต้องสมัครขอใช้ด้วยตรเองผ่านระบบ และสามารถดาวน์โหลดคู่มือและวิธีการสมัครได้ที่ http://172.17.2.66/polis หัวข้อ"โปรแกรมและคู่มือ"

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ