คำสั่ง บช.ส. ที่ 247/2560 เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร

คำสั่ง บช.ส. ที่ 247/2560 เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ