ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมการเข้า – ออก อัตโนมัติอาคารจอดรถ และอาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมการเข้า - ออก อัตโนมัติอาคารจอดรถ และอาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ