ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑(สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒(สอบสัมภาษณ์) สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ