ประกาศ บก.ส.3 เรื่อง สอบราคาจ้างตัดชุดเครื่องแบบสนามพร้อมปักเครื่องหมาย สำหรับข้าราชการตำรวจผู้ปฎิบัติหน้าที่กองร้อยควบคุมฝูงชน และรักษาความปลอดภัยสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศและกองรักษาการณ์ บก.ส.3 บช.ส.

ประกาศ บก.ส.3 เรื่อง สอบราคาจ้างตัดชุดเครื่องแบบสนามพร้อมปักเครื่องหมาย สำหรับข้าราชการตำรวจผู้ปฎิบัติหน้าที่กองร้อยควบคุมฝูงชน และรักษาความปลอดภัยสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศและกองรักษาการณ์ บก.ส.3 บช.ส.

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ