ประกาศ บช.ส. เรื่องประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือก ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝ่ายอำนวนการ รุ่นที่ 39 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีการสอบ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ บช.ส. เรื่องประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือก ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝ่ายอำนวนการ รุ่นที่ 39 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีการสอบ จำนวน 2 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ