ประกาศ บช.ส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ