ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการ ห้องรับรอง และห้องซักถาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการ ห้องรับรอง และห้องซักถาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ