ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือก ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 40 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีการสอบ จำนวน 2 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ