ประกาศ บช.ส. แนวทางการพิจารณาชมเชยข้าราชการตำรวจสังกัด บช.ส. ที่ปฏิบัติหน้าที่โดดเด่นเป็นประจักษ์อย่างแท้จริง

แนวทางการพิจารณาชมเชยข้าราชการตำรวจสังกัด บช.ส. ที่ปฏิบัติหน้าที่โดดเด่นเป็นประจักษ์อย่างแท้จริง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ