ประกาศ ศพข.บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัสดุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสนามยิงปืน ศูนบ์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ