ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง บช.ส. ที่ 186/2561 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือก ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 40 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีการสอบ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ บช.ส. เรื่อง แก้ไขลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับ รองสารวัตร ถึง ผู้กำกับการ

ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝ่ายอำนวยการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีการสอบ

ประกาศ บช.ส. เรื่อง ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับ รองสารวัตร ถึง ผู้กำกับการ