ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์

ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการให้บริการงานด้านสัญชาติ (งานแปลงสัญชาติเป็นไทย, งานขอถือสัญชาติไทยตามสามี, งานสละสัญชาติ) เพิ่มในวันเสาร์ ระหว่าง 8.30-16.30 น.

ประกาศ บช.ส. ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. วาระประจำปี พ.ศ. 2559

คำสั่ง บช.ส. ที่ 172/2559 เรื่อง กำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล และผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจสันติบาล

คำสั่ง บช.ส. ที่ 168/2559 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจสัญญาบัตร