ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝ่ายอำนวยการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีการสอบ

ประกาศ บช.ส. เรื่อง ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับ รองสารวัตร ถึง ผู้กำกับการ

คำสั่ง บช.ส. ที่ 161/2561 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน

คำสั่ง บช.ส. ที่ 160/2561 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

คำสั่ง บช.ส. ที่ 159/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน