ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ บก.อก.บช.ส. เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ครั้งที่ 2

ประกาศ บก.ส. 2 เรื่อง จำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดด้วยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา ครั้งที่ 2

จำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา บก.ส.๒

ประกาศ บก.ส.3 เรื่อง สอบราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนป้ายสัญลักษณ์จราจร(พื้นที่ทางเดิน รั้วและทาสีจราจรภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

ประกาศ บก.ส.3 เรื่อง สอบราคาจัดจ้างตัดชุดเครื่องแบบตำรวจที่ใช้ขับขี่รถจักรยานยนต์เกียรติยศ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบของเครื่องแบบ กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล