ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 8/2560 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม ชาย/หญิง ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 อาคารหมายเลข 6 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

ประกาศ บก.อก.บช.ส. เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม ชาย/หญิง ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 อาคารหมายเลข 6 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

ประกาศ บก.ส.3 เรื่อง สอบราคาจ้างตัดชุดเครื่องแบบสนามพร้อมปักเครื่องหมาย สำหรับข้าราชการตำรวจผู้ปฎิบัติหน้าที่กองร้อยควบคุมฝูงชน และรักษาความปลอดภัยสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศและกองรักษาการณ์ บก.ส.3 บช.ส.

ประกาศ ศพข.บช.ส. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ประจำสนาม (72.12.14.08) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ บก.ส.2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร และเครื่องมือพิเศษ(43.22.28.14)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ บช.ส.

ประกาศ ศพข. เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ประจำสนามด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)