ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ บก.ส.3 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกาศ บก.ส.3 เรื่อง สอบราคาจ้างตัดชุดเครื่องแบบสนามพร้อมปักเครื่องหมาย สำหรับข้าราชการตำรวจผู้ปฎิบัติหน้าที่กองร้อยควบคุมฝูงชน และรักษาความปลอดภัยสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศและกองรักษาการณ์ บก.ส.3 บช.ส.

ประกาศ บก.ส.3 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 8/2560 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม ชาย/หญิง ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 อาคารหมายเลข 6 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

ประกาศ บก.อก.บช.ส. เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม ชาย/หญิง ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 อาคารหมายเลข 6 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล