ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ บก.ส. 3 เรื่อง สอบราคาจัดจ้างตัดชุดเครื่องแบบตำรวจที่ใช้ขับขี่รถจักรยานยนต์เกียรติยศ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบของเครื่องแบบ

ประกาศ บช.ส. เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด

ประกาศ บก.ส.3 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกาศ บก.ส.3 เรื่อง สอบราคาจ้างตัดชุดเครื่องแบบสนามพร้อมปักเครื่องหมาย สำหรับข้าราชการตำรวจผู้ปฎิบัติหน้าที่กองร้อยควบคุมฝูงชน และรักษาความปลอดภัยสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศและกองรักษาการณ์ บก.ส.3 บช.ส.

ประกาศ บก.ส.3 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ