การดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ของกองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 บก.อก.บช.ส. ได้เป็น เจ้าภาพหลักในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ส. ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย