การตรวจร่างกายประจำปี 2562 ของ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

28 สิงหาคม 2562 ข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจสันติบาลเข้ารับการตรวจร่างกายประจำปี 2562 ณ ชั้น 20 อาคารภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา รพ.ตำรวจ