การประชุมบริหาร บก.อก.บช.ส. ครั้งที่ 9/2562

วันที่ 17 ต.ค.62 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.พีรวัส อินทร์กง ผบก.อก.บช.ส. เป็นประธานการประชุมบริหาร บก.อก.บช.ส. ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 6 ตร.