ข้าราชการตำรวจสังกัด บช.ส. เข้าร่วมการอบรมและมอบนโยบาย โครงการฝึกอบรม สัมนาเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติหน้าที่ประจำ กองอำนวยการร่วม ศูนย์ปฏิบัติการ ที่ทำการ ในการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง

11 ต.ค. 2562 เวลา 9.00 น. พล.ต.ท. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบนโยบาย โครงการฝึกอบรม สัมนาเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติหน้าที่ประจำ กองอำนวยการร่วม ศูนย์ปฏิบัติการ ที่ทำการ ในการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้าราชการตำรวจสังกัด บช.ส. ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำที่ทำการส่วนหน้า(ทก.สน.) ได้แก่หัวหน้า ทก.สน. และผู้ช่วย เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.