บช.ส. เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน ตุลาคม

บช.ส. เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน ตุลาคม