บช.ส. เข้าร่วมกิจกรรม Big cleaning day ประจำเดือน สิงหาคม

28 ส.ค. 62 บช.ส. เข้าร่วมกิจกรรม Big cleaning day ประจำเดือน สิงหาคม