ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ บช.ส. ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ (9 ม.ค.63) เวลา 14.00 น.
พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ รอง ผบช.ส. เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของ บช.ส. ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ตร.