บช.ส.ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บช.ส. โดยมี พ.ต.อ.นิตินัย ไชยพิเดช รอง ผบก.ส.4, พ.ต.อ.มโนเชาว์ นิลนนท์ ผกก.ฝทส.บก.อก.บช.ส. และตัวแทนแต่ละ บก.ให้การต้อนรับ

4 ก.ย. 2562 เวลา 13.30 น. บช.ส.ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บช.ส. โดยมี พ.ต.อ.นิตินัย ไชยพิเดช รอง ผบก.ส.4 ,พ.ต.อ.มโนเชาว์ นิลนนท์ ผกก.ฝทส.บก.อก.บช.ส. และตัวแทนแต่ละ บก.ให้การต้อนรับ โดยศึกษาความเป็นไปได้และกำหนดกรอบวิธีเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่าง บช.ส.กับหน่วยประชาคมข่าว