พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผบช.ส. พร้อมด้วย รอง ผบช.ส. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่ที่ระลึกแก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ และข้าราชการตำรวจที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 20 ประจำปี 2562 ณ ศพข. บช.ส.

25 ก.ย. 62 เวลา 11.00 น.
พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผบช.ส. พร้อมด้วย รอง ผบช.ส. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่ที่ระลึกแก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
และข้าราชการตำรวจที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 20 ประจำปี 2562 ณ ศพข. บช.ส.