วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

12 ม.ค. 2562 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล