กิจกรรมหน่วย

การประชุมบริหาร บก.อก.บช.ส. ครั้งที่ 9/2562

ข้าราชการตำรวจสังกัด บช.ส. เข้าร่วมการอบรมและมอบนโยบาย โครงการฝึกอบรม สัมนาเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติหน้าที่ประจำ กองอำนวยการร่วม ศูนย์ปฏิบัติการ ที่ทำการ ในการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง

บช.ส. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562

การดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”ของกองบังคับการตำรวจสันติบาล 4

การตรวจร่างกายประจำปี 2562 ของ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล