ESERVICES

ประชุมจัดทำธง

Read Share

ประชุมจัดทำธง
ประชุมจัดทำธง
การเปิดใช้ระบบงานการข่าวสันติบาล (SBIS) อย่างเป็นทางการ

Read Share

การเปิดใช้ระบบงานการข่าวสันติบาล (SBIS) อย่างเป็นทางการ
การเปิดใช้ระบบงานการข่าวสันติบาล (SBIS) อย่างเป็นทางการ
กิจกรรมเคารพธงชาติประจำเดือน

Read Share

กิจกรรมเคารพธงชาติประจำเดือน
กิจกรรมเคารพธงชาติประจำเดือน
Subject
1 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาเช่ายานพาหนะเพื่อใช้เป็นรถยนต์สำหรับภารกิจรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    Download
2 ประกาศ บก.ส.1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดนครราชสีมาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    Download
3 ประกาศ ตร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 1,600 ซีซี. พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีคัดเลือก    Download
4 ประกาศ บก.ส.1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดนครราชสีมา    Download
5 ประกาศ บก.ส.3 บช.ส. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2563    Download
6 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )    Download
7 ประกาศ ศพข.บช.ส. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    Download
8 ประกาศ บช.ส. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    Download
สรุป 13 ข้อ สาระสำคัญจำง่ายๆ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 60

Read Share

สรุป 13 ข้อ สาระสำคัญจำง่ายๆ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 60
สรุป 13 ข้อ สาระสำคัญจำง่ายๆ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 60
กฎหมายน่ารู้ ตอน

Read Share

กฎหมายน่ารู้ ตอน
กฎหมายน่ารู้ ตอน
เปิดวิธีป้องกัน 'ข่าวปลอม' ลวงลึกหลอกแชร์

Read Share

เปิดวิธีป้องกัน 'ข่าวปลอม' ลวงลึกหลอกแชร์
เปิดวิธีป้องกัน 'ข่าวปลอม' ลวงลึกหลอกแชร์
Fake News ลวงให้เชื่อ หลอกให้แชร์

Read Share

Fake News ลวงให้เชื่อ หลอกให้แชร์
Fake News ลวงให้เชื่อ หลอกให้แชร์

Website links