การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 13 ธันวาคม 2565    |    138 อ่าน

13 ธ.ค.65 เวลา 14:00 น.

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4/2565  โดยมี พล.ต.ต.คธา เกษรมาลา ผบก.อก.บช.ส. เป็นผู้แทน บช.ส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. พร้อมด้วย พ.ต.อ.กิตติ อริยานนท์ รอง ผบก.อก.บช.ส. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ส. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล(video conference) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 6 ตร.

เขียนโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส.

แชร์ แชร์ Line ส่งข้อมูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง